03 maj 2011

guolmat biejvve moarmesmánon

Buoris!

Tjåhkkåhav muv sengan, dáhtá asken, ja gehtjav Sápmi Sessions prográmmav. Vajálduhttiv gähttjat gå sáddiduváj tv:an. Lav jur gähttjam gå Inga Juuso ja Markus Krunegård lávlov aktan dagájga. Muv mielas dat sjattaj riek buorre ja fijna lávlla. Sunnu jiena hiepin nav buoragit aktan. Jus ehpit le vuojnnám jali gullam dav de vierttibihtit gähttjat internehtan. 


Inga Juuso ja Markus Krunegård
"Minusgrader rensar luften" sjattáj sunnu lávla namma. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar