17 maj 2011

Luomekjahke

Buoris!

Gåk le dijájn? Mån gåjt buoragit viesov. Lev lähkám Rijtsemin ålles ájllegav, manniv dåk duorastagá. Lav skåvllåbargojt dahkam, tjuojggam, biejve åvdån vellaham"ja russjkudam degu sjokoláda"(degu Johanna oabbám javllá. Lav aj ållo suovasmárfev bårråm, tjajmmam ja dåssju hávskudallam. Rádnam Sara lij danna, måj tjuojgajma unna Seukoga állegietjes luksa, dat váldij bielle ja guokta tijma. Avta gasska dåssju tjuojgajma sport-tåhpaj ja båvsåj, lij nav báhkka! Vuogas lij gåjt, vuojnijma dimna várijt, gitta Vuonabälláj. Vuojnijma ihkeva ållo luomegijt aj! Dát jahke le luomekjahke, majt javlli. Luomek la nåv unna ja söt judos, valla moarrá. Galgav biedjat gåvåjt sisi gå sijddaj boadáv, tjuovvujihtit val bloggav manngela de.

Dála l luomek:

(google.se)

Dálla gåjt skåvlån tjåhkkåhav sámegieltijman. Måj iednijn galggin manngela boarkálij mannat, galggin åhtsåt gápte-abnnasav. Ieddne la máj muv sámegielåhpadiddje. Valla vuostak vierttiv unnán bargov dahkat, degu bloggit.       

Varrudagá Unnarievsagis! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar