23 november 2011

ájggá

Buoris vas!  Åhåj gåk ájgge gållå. Lij juo vargga vihtta máno dan rájes gå máŋemus dánna tjálliv. Iv la adnám tjállemhálov, valla de hähkkat iektu iehkedis de huomajiv ahte sihtuv sámegiellaj vas tjállet. Ja dåbbdiv ahte dárbahav hárjjanit tjállet sabmáj vas, dåbdåv ahte lav vajálduhttam unnán. Sadnes la maj dat aj, valla dálla galgav vas buorranit, ja ájn buorebut sjaddat.

Dálla lav gåjt joarggaskåvllåj alggam. Vadtsáv samhällsprográmmav ja tjuojggamlinjav aktan. Suobtsov degu guolle tjátjen. Lav dåssju vadtsám danna gålmmå máno valla la riek suohtas, ájn gåjt. Le riek suohtas gå oadttju hárjjidallat skåvllåájgen ja ietjadij gudi aj lijkkuji sämmi sportaj. Ja ájn buorep la ahte oadtjov planáv dáhkat hárjjidallijn. Aktan måj hárjjidallijn planerijinj majt,gåk ja goassa galgav hárjjidallat. Dálla dåbdåv ahte muv sportan bargav ávojn vas! Diedon dimna ulmutja adnin dakkár ”vuolus-mánojt” viessomin, ja buorre l máj dat ietjan ij suohtas vas sjatta. Valla åvddål alggiv tjuojggamlinjav de dåbddiv ahte lij gássjel ållit muv ulmmáj ja niehkkuj, supertjuojggen sjáddat. Valla dálla dåbdåv ahte jus sidáv de máhtáv.

Äsj, iv dessti vissja tjállet dán bále! Boadáv ruopptot ienep tjállusij boahtte vahko. 


Hivás!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar