22 januari 2012

Båris båris

Dálla lav vijmak sijdan! Lav lähkám räjson, VAS. Dán bále lidjiv utbildningin. Dåbddåv dal ahte lav vájbbam gålggåmis nav. Valla muv mielas la riek suohtas adnet juojdda dahkat gå le vahkoloahppe valla vájbba dav máj aj. Boahtte ájllega de manáv aj ierit, de la vas gilbbusa Haparanda lahkosin. Ja dan mangela le aj gilbbusa ja nav sjaddá liehket dasik mangela Kanada. Valla lijkkuv mån dav, mån lav ávon ahte oattjov ja máhttáv hárjjidallat majt sidáv.

Dála l gålmmå gåvå ájllegis:

-

-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar