06 april 2012

bässásjloahppe!

Vijmak de bässásjloahppe álgij. Skåvlån iektu ij lij ållo dahkat, adnit engelsk giellalatjat åvddånbuktemav ja de lij máttemahtijkka, valla danna iv dádjadum majdik ja ittjiv máhttám gähttjalimev dahkat gå iv la åvvånis álggam ja tjadádum planerigav...Gå lij lunsja ájgge mánniv stádaj ja båråtjit avta njálga "resturángan". Dan mangel de njuolgga sijddaj ja tjuojgatjit dan fijnna dálkken mij lij iektu. Åh gidá le nav hávsske!
Ävtásj middáhka, hehe:

Uddni lip mannamin Ruoktuj. Sjaddap danna gitta duorastáhaj jahkáv. Boahtte ájllega le mangemus gilppusa Gierunin ja galgav dåk mannat. Guládin bässásj mangela. Adnit buorre vahkkov dimna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar