03 april 2012

dijstak, ja ruvva bässásj

Buorre gasskabiejvve! Tjåhkåhav skåvlån, degu galggá liehket dijstak ja duorastak gasskabiejvijt/iehkedijt. Le nav gávkas ja irriterandes gå vierttiv skåvlån liehket ålles biejvev...Dálla lav gåjt hárjjidallamin Nationella ságastibmaj, lav nervösa. Álggiv dajna iektu ja iv la riek gärggam, vierttiv improviserit gájka vargga. Vuojnos gåktu dat manná.

Ájllek lij gåjt suohtas, lidjiv máj Jieggeluovtan giellabiesen. Ienemusá lidjin Divtasvuonaga ja suohtas lij máj sijáv iejvvit vas. Lij riek suohtas tjerastitjat vas, lij nav mälggat åvdåtjis. Lav aj riekta slalomsábegij tjerastdum, ja fij dejka man suohtas! Åh jáhkáv vierttiv oasstet sábegijt. Iesj anáv dåssju, dåssju ja dåssju valla munja l gåjt fiello. Heh, lidjiv gáhppamin ja railimin, rávggiv ja tjávelgav ja rievtes giedav vahágattiv unnán. Le buorranime valla dåbddu gåjt ájn.

(gåvvå: Ingrid Kintel)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar