03 september 2012

Mánnodak

Buorre iehket váj idja marju! Ruvva l máj gasska idja, ja mån iv la ájn oaddám. Galgav oadet Málmmaváren iján, ja gå la aktu de gerga usjudallat ålov, ja diedden gehtjav tv:av, house. Jaja algáv biel lågen idet, så iv dárbaha nav árrat smaredit.

Uddni lav gåjt adnám guossijt dánna, muv vuostasj guosse! Wow liksom. Vuostak muv klássarádna Judit ja Ellenor, ja mangebun Karin bådij. Hávsske! Ja dálla iehkedappon lidjiv bårråmin iehkedisbiebmov Astrida lunna. Dan diehti ahte álo li rádna dánna la aj suohtas årrot dáppe. Valla ietjam goahte vehka la gåjt álo buoremus, vajku mav.

Gåvå udnátjis:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar