08 september 2012

Tjugu

Mån iv la álu lijkkum tjuguv, valla dalla sån la væráld buoremus bena. Okei, ij álu de valla ienemusat. Sån la jus riekta javlla, søt aj!

Avta biejve gå mån tjuodtjov gæhtjamin ålgus gievkanvinddegis, Tjugu goarjjoj ráddnágoade gáhttu goaran, rásen. Hehe dat lij suohtas vuojnno, hæhttujiv gåjt tjajmástit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar