06 oktober 2012

What´s up sápmi?

Uddni kloahkka 21.00 sáddiduvva teáhter tjuojadus What´s up sápmi? Svieriga bielen, SVT2 kanálan. Mån lav iesj juo vuojnnám dáv guokti, valla ij tevean, så dálla lav spändda gåktu lij filmim dav. GÄHTTJIT VAL DAV! Dat la nav buorre ja mávsulasj.

(däbttjo gåvåv jus sidá diehtet ienep dán birra)

Gå la sáddiduvvam tevean galgav linkit dav dán bloggan aj.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar